TrainFlix (เทรนฟลิกซ์) นวัตกรรมการอบรมรูปแบบใหม่ของยุค 4.0 ขานรับการพัฒนาครูด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมหลักสูตรหลากหลายบนมาตรฐานของคุรุพัฒนา แก้ไขปัญหาครูขาดสอนและต้องเดินทางไกลเมื่อครูต้องเข้ารับการอบรม รวมไปถึงการรับรองคุณภาพในการจัดอบรม และการกระจายการอบรมจากเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่ไปยังท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของความไม่เท่าเทียมด้านมาตรฐานการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายใหญ่ร่วมพัฒนาครูกว่า 400,000 คนบนหลักสูตรที่ครูเลือกได้ตามความสนใจกว่า 140 หลักสูตร เพื่อขับเคลื่อน “ครู” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการ “สร้างคน” ที่จะกลายเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป

สร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันได้ เมื่อประกอบกับปัจจัยด้านการเดินทางไกล การต้องทิ้งชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเล็กที่ไม่มีครูสอนแทน ทั้งยังมีข้อกำหนดให้ข้าราชการครูต้องมีการพัฒนาตนเองทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานและวิทยะฐานะ ปัญหาการอบรมครูที่มาจากลักษณะของโครงสร้างและการเกิดความเหลื่อมล้ำของครูทั่วประเทศจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุด

 

รศ.ดร มนตรี แย้มกสิกร อดีตผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ให้มุมมองบนเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์พัฒนาครูไทยยุคไอที พร้อมรับมือ Education Disruption” ว่า “ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยนั้นให้ความสำคัญกับหลักสูตรมาก ซึ่งยึดถือกันเป็นแม่แบบไว้ตรวจวัดความรู้เด็ก และยังยกให้ครูอยู่ในฐานะ “แม่พิมพ์” เป็นต้นแบบของความรู้ ครูในระบบการศึกษาที่เป็นทางการจึงมีความสำคัญ โดยทุกรัฐบาลจะพูดถึงความสำคัญของการพัฒนาครูประจำการ เพราะครูไทยมีถึงเกือบ 4 แสนท่าน มีตั้งแต่ท่านที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไปจนถึงท่านที่อีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณ การคิดค้นพัฒนาครูจึงมีการดำเนินการมาโดยตลอด โดยมีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางตลอดเวลา แต่ข้อจำกัดที่ผ่านๆ มา คือการจัดการฝึกอบรม

ที่แต่ละหน่วยงานจัดกันไปเอง หากทำโดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพก็เป็นผลดีต่อครูและนักเรียน ถึงกระนั้นก็ยังไม่ทั่วถึง ไม่สามารถจัดการให้ครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาได้ การอบรมครูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้อติดขัดต่าง ๆ จากการอบรมครูรูปแบบเดิม” โดยอาจารย์มนตรีกล่าวเสริมว่า “การอบรมครูแบบออนไลน์นั้นเกิดขึ้นในต่าง

ประเทศนานแล้ว นับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตกว้างขวางทั่วถึงก็มีการนำมาใช้ในวงการศึกษา ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการใช้ระบบออนไลน์ในการอบรมครูก็พัฒนาไปไกลมาก จนสร้างการยอมรับว่าสามารถทดแทนการจัดการอบรมแบบปกติได้ โดยเฉพาะเมื่อมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็จะสามารถแพร่กระจายองค์ความรู้นั้น ๆ ได้ในทันที การพัฒนาครูในยุคสมัยนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเพื่อตามให้ทันต่อยุคสมัย”

นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้อำนวยการโครงการ TrainFlix (เทรนฟลิกซ์) กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของครูในท้องถิ่นที่ไม่มีโอกาสเลือกหลักสูตรอบรมมากนัก สอดคล้องกับสถิติของครูในบางจังหวัดที่มีการลงทะเบียนอบรมน้อยมากเพราะไม่มีหน่วยพัฒนาไปจัดอบรม หรือบางที่ก็มีหลักสูตรแบบปกติให้เลือกน้อยมาก จึงเกิดเป็นที่มาของแพลตฟอร์มอบรมครูแบบออนไลน์ที่จะช่วยให้หลักสูตรการอบรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูทุกท่านสามารถเผยแพร่ออกไปได้กว้างขวางทั่วประเทศโดยมีจำนวนหลักสูตรมากถึง 145 หลักสูตร ที่ครบทุกช่วงชั้น ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา และที่สำคัญคืออยู่บนมาตรฐานที่คุรุพัฒนากำหนดไว้


“ผมเชื่อมั่นว่าคุณครูทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน ก็มีโอกาสที่จะเลือกพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับปัญหาที่เผชิญอยู่ในโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนหนึ่ง ๆ อาจจะมีปัญหาหลากหลายด้าน ครูหลาย ๆ ท่านก็สามารถที่จะแบ่งกันพัฒนาหรืออบรมในเรื่องที่แต่ละท่านสนใจ แล้วมาทำงานพัฒนานักเรียนด้วยกัน ผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการอบรมแบบออนไลน์จะให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากกว่าการอบรมแบบปกติ เพราะเป็นการเรียนรายบุคคล มีการมอบหมายงานส่งงานให้วิทยากรตรวจ มีระบบโต้ตอบซักถามทุกเรื่องที่อยากรู้เพิ่มเติม ด้วยแพลตฟอร์มนี้ การอบรมครูจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูไทยได้อย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาของระบบการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศได้ต่อไป”


TrainFlix ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการอบรมครู อาทิ ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร, ด้านวิทยากร, ด้านกิจกรรมการอบรม, ด้านการประเมินผลตามที่กําหนดในหลักสูตร สามารถกระจายการเข้าถึงหลักสูตรในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และยังจัดให้มีการสอบวัดผลให้เป็นไปตามมาตราฐานการพัฒนาครู ลดภาระค่าใช้จ่ายและงบประมาณของการเดินทางมาอบรม นำไปสู่การพัฒนาส่วนอื่นๆ ในระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับบุคลากรครู ซึ่งมีส่วนสำคัญในการอบรมเยาวชนอันจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrainFlix ได้ที่ www.trainflix.com หรือโทร 02 7363637

 

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *