ประชุม​ ​กต.ตร.กทม.และ คณะ อนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙

– ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.และ

– ท่าน พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.เป็นประธาน พร้อมทั้ง พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา , กต.ตร.กทม.และ คณะ อนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙

โดยเริ่มจาก

@ บก.น.๑

– ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านเศรษฐกิจ

– ท่าน กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา บก.น.๑

– ท่าน สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ กต.ตร.กทม.ด้านเศรษฐกิจ

– ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.๑ /ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม

@ บก.น.๒

– นาย สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม.ด้านการพัฒนา

– นาง สรัลรัศมิ์ เตชะจิระสิน ประธาน กต.ตร.บก.น.๒

@ บก.น.๓

– นาย วริน อิทธิโรจนกุล กต.ตร.กทม.ด้านการจราจรและอุบัติเหตุ

– นาย ชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธาน กต.ตร.บก.น.๓

@ บก.น.๔

– ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.ด้านยาเสพติด

– ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธาน กต.ตร.บก.น.๔

@ บก.น.๕

รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี กต.ตร.กทม.ด้านธรรมาภิบาล

– นาย ธนกฤต ประชัญคดี ประธาน กต.ตร.บก.น.๕

@ บก.น.๖

– นาย บุญชนะ เจริญผล กต.ตร.กทม.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

– นาย เปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธาน กต.ตร.บก.น.๖

@ บก.น.๗

– นาย พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กต.ตร.กทม.ด้านประชาสัมพันธ์

– นาย ประทีป ขวัญบุญ ประธาน กต.ตร.บก.น.๗

@ บก.น.๘

– ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม

– นาย อภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล ประธาน กต.ตร.บก.น.๘

@ บก.น.๙

– นาย โสภณ โพธิสบ กต.ตร.กทม.ด้านความมั่นคง

– นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ประธาน กต.ตร.บก.น.๙

หนุ่มอินไซด์ทีวีและออนไลน์ประจำ บช.น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *