👉 หากใครกำลังทำงานให้ทั้งในประเทศ และบริษัทต่างประเทศ ควรทำความเข้าใจกับข้อมูลนี้กันนะครับ เพื่อทำให้ทุกท่านสามารถพิจารณาการนำเงินได้มาคำนวณภาษีในปีนั้นๆ กัน ซึ่งการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหลักการจัดเก็บ 2 หลักการด้วยกัน ดังนี้ครับ

💸 หลักที่ 1 : แหล่งที่มาของเงินได้ (Source Rule)
แบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ ที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ครับ

เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี ดังนี้
– หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ
– กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ
– กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า

ผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากรกำหนดไว้เสมอ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาแล้วนั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไม่ว่าผู้มีเงินได้จะเป็นอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม

💸 หลักที่ 2 : ถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)
ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ ดังต่อไปนี้

ผู้มีเงินได้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และผู้มีเงินได้นำเงินได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย

ซึ่งเงินได้นี้ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี หน้าที่การทำงานในต่างประเทศ หรือกิจการในต่างประเทศ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับ

และในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี หากเกี่ยวข้องกับบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วยครับ

เห็นไหมครับว่าการที่จะพิจารณาจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีหลักการเพียง 2 ข้อเท่านั้น และถ้าหากใครอยากพูดคุยเรื่องภาษีในประเด็นไหนเพิ่มเติม สามารถติดต่อ TIPlife ได้เสมอนะครับ และสำหรับท่านไหนที่ต้องการวางแผนเรื่องของภาษี TIPlife ขอแนะนำ

ชีวิตสมาร์ทสุดๆ แต่ต้องไม่หยุดวางแผนเรื่องภาษี! TIPlife Smart Saving 10/3 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท* พร้อมรับเงินคืนสูงสุดถึง 3.9%* * สร้างความสุขให้ชีวิตสมาร์ทได้แบบสุดๆ สมัครเลย! 👉 bit.ly/TIPlifeSmartSaving10-3

*หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
**เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

⚠️รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันชีวิต
⚠️ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

#TIPlife #ThePowerBesideYou
#พลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป #ทิพยประกันชีวิต
#ContentProduct #SmartSaving

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *